Maio 9, 2023

Print.21 & Promo Days Ljubljana 2023

Outubro 9, 2022

Festival of Marketing Warsaw 2022

Abril 14, 2022

Rema Days Warsaw 2022

Fevereiro 7, 2021

Promo Show Profissional Varsóvia 2018

Setembro 9, 2020

Festival de Marketing de Varsóvia 2020

Fevereiro 12, 2020

Rema Days Varsóvia 2020

Janeiro 7, 2020

Promotex Expo Dusseldorf 2020

Setembro 18, 2019

Festival de Marketing de Varsóvia 2019

Setembro 13, 2019

Rema Days Warsaw 2019